Spoločnosť UK – TEAM s.r.o.

pôsobí na trhu od roku 2005. Prvoradou snahou našej spoločnosti je poskytovať zákazníkovi komplexný balík služieb v oblasti dodávky, montáže a rekonštrukcie rozvodov kúrenia vody a plynu. Naším cieľom je hlavne spokojnosť zákazníka, preto používame vysokokvalitné produkty a máme kvalifikovaných a školených pracovníkov. Na predprojektovej príprave a spracovaní projektov sa podieľajú skúsení projektanti.

VODA

Montáž , výmeny a rekonštrukcie rozvodov vody, kanalizácie a zdravotechniky, projektová dokumentácia.

PLYN

Plynoinštalačné práce, oprava, údržba, revízie, projektové dokumentácie, montáže a rekonštrukcie plynovodov.

KÚRENIE

Montáž, oprava, údržba a rekonštrukcie kotolní, výmenníkových staníc ÚK, rozvodov ÚK. Projektová dokumentácia.

Svoju prácu sme zamerali na zabezpečenie inžinierskej, projekčnej, dodávateľskej a montážnej činnosti potrebnej na realizáciu :

  • Finálnych dodávok chladenia pre zdravotnícke zariadenia a technologické stavby občianskej vybavenosti a v priemyselných objektoch .
  • Finálnych dodávok zdrojov tepla /kotolne, výmenníkové stanice, odoberacie stanice tepla/ pre zdravotnícke zariadenia a technologické stavby občianskej vybavenosti a v priemyselných objektoch .

V rámci našej činnosti vykonávame :

  •  Záručný a pozáručný servis ústredných vykurovaní a chladení.

Spolupracujeme s týmito dodávateľmi vykurovacej techniky :